Phone+941 333 553

Sản xuất-gia công Khuôn & Nhựa

Sản xuất và gia công khuôn ép nhựa.
Cơ khí chính xác, tiện, phay, mài, EDM CNC...
Sản xuất sản phẩm nhựa, ép nhựa, gia công nhựa
GET STARTED

Khuôn Mẫu KIM CƯƠNG

CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Sản xuất gia công cơ khí chính xác, chi tiết kết cấu, tiện, phay, mài, EDM CNC…

KHUÔN MẪU

Sản xuất và gia công khuôn mẫu theo yêu cầu, bản vẽ… Khuôn ép nhựa, Khuôn Đúc, Khuôn dập, Khuôn định hình, Khuôn thổi….

SẢN PHẨM & NHỰA

Gia công và sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu. Sản xuất, gia công ép, đúc các sản phẩm nhựa, nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa xây dựng, nhựa nông nghiệp, bao bì nhựa…

THIẾT BỊ KHUÔN MẪU KIM CƯƠNG

KHUÔN ÉP NHỰA-CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

CƠ KHÍ

Cơ Khí Khuôn Mẫu

Máy tiện, máy phay, máy mài, EDM, máy hàn TIG, MIG…

KHUÔN ÉP NHỰA-CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

Thiết bị nhựa

Cơ Khí Khuôn Mẫu

Máy ép, đúc sản phẩm nhựa, máy đùn nhựa, máy thổi, tạo hạt.

KHUÔN ÉP NHỰA-CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

R&D

Cơ Khí Khuôn Mẫu

Thiết kế sản phẩm 3D, In 3D. phần mềm xử lý bản vẽ 3D, Lập trình, gia công.

KHUÔN ÉP NHỰA-CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

QA&QC

Cơ Khí Khuôn Mẫu

Kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ từng dự án..

DỊCH VỤ CƠ KHÍ KHUÔN MẪU KIM CƯƠNG

CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Sản xuất và gia công theo yêu cầu đồ gá, phụ kiện khuôn mẫu, chi tiết máy….

KHUÔN MẪU

Sản xuất và gia công theo yêu cầu khuôn ép nhựa, khuôn đúc, khuôn thổi, khuôn cao su, khuôn đùn…

SẢN PHẨM NHỰA

Sản xuất và gia công theo yêu cầu, nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhựa xây dựng, nhựa nông nghiệp, bao bì nhựa, chi tiết nhựa, nhựa kỹ thuật…

SẢN PHẨM CƠ KHÍ KHUÔN MẪU KIM CƯƠNG

CHI TIẾT KHUÔN ÉP NHỰA - CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

CHI TIẾT MÁY, KHUÔN MẪU

CHI TIẾT MÁY, KHUÔN MẪU.

DETAIL
KHUÔN ÉP NHỰA-CƠ KHÍ KHUÔN MẪU

KHUÔN ÉP NHỰA

KHUÔN ÉP NHỰA.

DETAIL
khuôn ép nhựa gia dụng - cơ khí khuôn mẫu

KHUÔN NHỰA GIA DỤNG

KHUÔN NHỰA GIA DỤNG.

DETAIL
khuôn ép nhựa công nghiệp - cơ khí khuôn mẫu

KHUÔN NHỰA CÔNG NGHIỆP

KHUÔN NHỰA CÔNG NGHIỆP

DETAIL
khuôn thổi- cơ khí khuôn mẫu

KHUÔN THỔI BAO BÌ NHỰA

KHUÔN THỔI BAO BÌ NHỰA.

DETAIL
khuôn ép nhựa gia dụng - cơ khí khuôn mẫu

NHỰA GIA DỤNG

NHỰA GIA DỤNG.

DETAIL
khuôn ép nhựa công nghiệp - cơ khí khuôn mẫu

NHỰA CÔNG NGHIỆP

NHỰA CÔNG NGHIỆP.

DETAIL
khuôn ép nhựa xây dựng - cơ khí khuôn mẫu

NHỰA XÂY DỰNG

NHỰA XÂY DỰNG

DETAIL

CONTACT CƠ KHÍ KHUÔN MẪU KIM CƯƠNG

OUR ADDRESS

CƠ KHÍ KHUÔN MẪU KIM CƯƠNG

+941 333 553 (+272 851 1192)

giacong@cokhikhuonmau.com.vn

407 Nhơn Hòa 1, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa, Long An