Vỏ thùng sơn

Gia Công cơ khí, gia công khuôn mẫu, gia công ép nhựa, đúc nhựa, in nhựa, vỏ thùng sơn, phụ kiện ngành nước, vỉ nhựa, thùng sơn nước, náp thùng sơn, quai thùng sơn.